Menghubungi Pendidikan Sejagat

QERA adalah satu Pelantar Pendidikan di mana para Pelajar, Tutor, Institusi dan pihak merujuk menghubungi dan mendapatkan faedah.


Menghubungi Pendidikan Sejagat

QERA adalah satu Pelantar Pendidikan di mana para Pelajar, Tutor, Institusi dan pihak merujuk menghubungi dan mendapatkan faedah.

Apa Itu QERA?


Faedah-faedah QERA untuk para pelajar


Meneroka, Membanding, Membeli

Melihat Pemeringkatan dan Ulasan-ulasan

Mencari pembekal-pembekal kursus yang berdekatan dengan anda

Memperolehi Mata Q untuk rebat terus atau gunakan untuk pembelian yang seterusnya

Menjadi Pembekal Kursus

Memperkembangkan perniagaan pendidikan anda bersama kamiMencapai para pelajar dan klien yang disasarkan.

Melalui sistem pemasaran yang unik, Kami membantu para pembekal kursus meningkatkan bilangan klien baharu dengan sistem rujukan kami

Mengiklankan dan memperkukuhkan jenama anda

Membolehkan para pembekal kursus mendapat keuntungan yang lebih apabila para pelajar yang sedia ada berbelanja atas kursus-kursus lain dalam Sistem QERA

Menjadi Pembekal Kursus QERA

Cara Untuk Menjadi Sebahagian Dari QERA
Visi


Mencipta satu pelantar pendidikan dan latihan yang memberi faerah kepada semua pihak berkepentingan secara berkekalan

Misi


Pakar-Pakar QERA


© 2020 QERA. All Rights Reserved
   
© 2020 QERA.
All Rights Reserved