Kết nối Giáo dục toàn cầu

QERA là một nền tảng truyền thông giáo dục độc nhất vô nhị, thông qua ứng dụng di động A.P.P, học viên có thể tìm kiếm và so sánh các khóa học mà họ muốn đăng ký.


Kết nối Giáo dục toàn cầu

QERA là một nền tảng truyền thông giáo dục độc nhất vô nhị, thông qua ứng dụng di động A.P.P, học viên có thể tìm kiếm và so sánh các khóa học mà họ muốn đăng ký.

QERA là gì


Lợi ích của QERA đối với học viên


Tìm kiếm, so sánh, mua các khóa học

Phân tích đánh giá của các học viên khác

Tìm kiếm các nhà cung cấp khóa học lân cận

Được tích điểm QERA,sử dụng trực tiếp để giảm học phí hoặc đăng ký học các khóa học khác

Hãy để chúng tôi cải thiện ngành giáo dục của bạnĐăng tải miễn phí tất cả các khóa học lên nền tảng QERA; Hệ thống hoạt động tuyển sinh độc đáo của chúng tôi có thể trực tiếp gia tăng học viên cho nhà cung cấp khóa học.

Tham gia vào dự án quảng cáo của chúng tôi để nâng cao hiệu ứng thương hiệu của bạn.

Chúng tôi hỗ trợ bạn đăng ký cho học viên và thu học phí, bạn có thể toàn tâm toàn ý cho công việc giảng dạy.

Kiếm thêm thu nhập thông qua nền tảng QERA (khi học viên của bạn đăng ký các khóa học khác)

Trở thành một phần của nhà cung cấp khóa học QERA

Làm thế nào để trở thành hội viên QERA?
Tầm nhìn của công ty


Tạo một nền tảng chia sẻ giáo dục độc nhất vô nhị, để tất cả những người tham gia sẽ được hưởng lợi vĩnh viễn.

Mục tiêu của Doanh nghiệp


 


© 2020 QERA. All Rights Reserved
   
© 2020 QERA.
All Rights Reserved